• pl
 • en
 • de
 • ru
54 280 29 90


RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MamAuto Adam Kula Maciej Kula Sp. j. z siedzibą w miejscowości Starorypin Rządowy 29A, 87-500 Rypin, NIP 8921419459, REGON 911362519, tel. 54 280 29 90, email: b iuro@mamauto.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy na podstawie:
  • - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednej lub większej liczbie określonych celów – tj. do celów marketingowych (promocja produktów lub usług firmy MamAuto Sp. j. oraz kontaktowanie się z Pani/Pana firmą),
  • - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności wynikającego z ustawy o rachunkowości
 • Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być US, Bank, Wydział Komunikacji, Kancelaria Prawna. Ponadto dane mogą być przekazywane dostawcom usług, tj. informatyk, biuro rachunkowe, firma kurierska – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym wystawiono dokument księgowy. Po upływie wskazanego okresu dane zostaną usunięte.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, natomiast jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.
pdfKlauzula RODO

Masz pytania?                                        

+48 (54) 280 29 90
mamauto@mamauto.pl
Napisz do nas

 

 

Godziny otwarcia:                                                 

pon. - pt. 8:00 - 18:00

sob. 8:00 - 16:00

 

Adres:                                                                     

mamauto sp.j.
Starorypin Rządowy 29A
87-500 Rypin
NIP 8921419459

Konto bankowe:                                                    

Bank Pekao S.A
I Oddział w Rypinie
87-500 Rypin

76 1240 3406 1111 0010 0568 5595

 

Śledź swoją przesyłkę:                                         

 

Oferta skupu aut                                                 Skup złomowanie aut Toruń
Skup złomowanie aut Bydgoszcz
Skup złomowanie aut Włocławek
Skup złomowanie aut Płock
Skup złomowanie aut Płońsk
Skup złomowanie aut Grudziądz
Skup złomowanie aut kujawsko pomorskie

Dodatkowe informacje                                         Skup samochodów powypadkowych
Kasacja pojazdów
Złomowanie
Części do samochodu

Dokumenty do pobrania:                                       KRS  |  NIP  |  REGON  | ZWROT

| ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Copyrights © 2018 mamAUTO

Wydarzenia Katalog Części